Google Ads

Låt oss hjälpa dig

Google Ads

Google är den största sökplattformen i världen och cirka 2 miljoner sökningar görs på Google dagligen. För det mesta använder vi i dagens läge Google för att hitta det vi söker, det kan vara allt ifrån leverantörer till produkter. Marknadsföring genom Google Ads innebär egentligen att du är med och budar mot dina konkurrenter om en potentiell kund. Förutom att du budar behöver du ha en tilltalande sida och viktigast av allt BRA annonser. På google visas alltid annonserna före den organiska listan, och att kombinera dessa är magi. Därför jobbar vi med att integrera Google Ads med SEO.

Vi på Advertizers har medarbetare med lång erfarenhet som besitter spetskunskap inom både SEO & Google Ads. Vi skapar och optimerar dina annonser utifrån din budget för att sedan analysera resultatet med hjälp av bland annat Google Analytics, där vi kan mäta trafik, konverteringar (köp & bokningar) samt övriga intressanta parametrar. Vi jobbar stenhårt med att optimerar annonsen löpande för att alltid uppnå ett bättre resultat.

Visionen är att du inte som företagare ska se detta som en kostnad utan som en intäkt, målet är alltid att tjäna på det och det målet uppnår vi tillsammans genom en öppen dialog.

Vi redogör varje månad eller enligt överenskommet alla resultat och vad kommande månadsstrategi är. 

 

Varför behöver du Google Ads?

Vi kan ganska snabbt få dig att förstå vikten av att vara med och skapa konkurrensfördelar via Google Ads. Sök på den tjänst eller vara som ditt företag erbjuder och då kommer kommer med all säkerhet dina konkurrenter finnas högst upp. Google Ads ska vara ett ytterligare sätt för dig att skapa konkurrensfördelar förutom din egna produktdifferentiering. Vi har en beprövad strategi där vi tidigt i processen gör en nulägesanalys för att få er att förstå den ökning av intäkter ni kan förvänta er. Vårt mål är att detta inte ska vara en kostnad utan vara ett verktyg för ökade intäkter. Kontakta oss för fortsatt rådgivning.