SEO & Landningssidor

Låt oss hjälpa dig

Vad är SEO?

SEO står för Search engine optimizing vilket innebär att skapa rätt förutsättningar för att komma så högt upp i sökresultaten rent organiskt. Detta leder ofta till att kunder får en ökad tillit för ditt bolag och är det effektivaste sättet för att öka din omsättning av nya & befintliga kunder. Att ha en SEO anpassad hemsida är en stark konkurrensfördel och något alla bör ha. Det är inte alltid enkelt att förstå vad SEO innebär och all dess positiva aspekter.

Vill du veta mer? Tveka inte, vi hjälper dig!

Varför en landningsida?

Denna sida skapas unikt för just ditt företag. Sidan skapas från noll med ett domän som är attraktivt för din bransch. Domänet är grunden för landningssida och väljs efter en teknisk analys av dina potentiella kunders sökord, vilket innebär att vi inte använder ert företagsnamn i domänet. Om du till exempel är verksam inom saneringsbranschen i Malmö skulle domännamnet kunna vara: www.saneringmalmö.se 

Sidan byggs anpassad efter ditt företags verksamhet och vi fokuserar alltid på ett proffsigt och effektivt utförande. 

Vi använder oss av landningssidor för att särskilja oss från våra branschkollegor. Kombinationen av Google Ads och Landningssidor leder ofta till framgång för våra kunder då vi ökar exponeringen via annons ytorna och den organiska sökning genom denna metod. 

Tanken med landningssidan är att den ska vara kundanpassad och lätt att använda. Informationen på landningssidan ska vara specifik utifrån era tjänster och kunden ska snabbt kunna hitta kontaktuppgifter för att öka chansen att konvertera en potentiell köpare till en fullbordad sådan. Texten på landningssidan är unikt framtagen utifrån ert företags tjänster och baseras på de sökord som har hög frekvens på Google. Det är viktigt att texter skapas utifrån dessa och sedan krävs det att man vrider och vänder på dessa för att resultatet ska bli optimalt utifrån ett SEO-perspektiv.